Στην συγκεκριμένη περίπτωση σαράκι είχε προσβάλει σε μεγάλη έκταση τις ξύλινες καμπίνες του πολυτελούς κοτέρου. Η προσβολή είχε τα τυπικά χαρακτηριστικά της προσβολής από σαράκι, δηλαδή το έντομο είχε σκάψει μεγάλες σήραγγες στο ξύλο και είχε κάνει εναπόθεση των αυγών πολύ βαθειά μέσα στις σήραγγες αυτές. Κρίθηκε επιβεβλημένη η αφαίρεση των προσβεβλημένων ξύλινων μερών και η τοποθέτησή τους σε ειδικές αεροστεγείς σακούλες όπως βλέπετε στις φωτογραφίες. Μέσα στην κάθε αεροστεγή σακούλα τοποθετήθηκε φωσφίνη σε Kortex με προειδοποιητικό παράγοντα (κόκκινο πλαίσιο στην δεξιά φωτογραφία). Η αντιμετώπιση ήταν επιτυχής, το έντομο εξουδετερώθηκε και έτσι δεν συνέχισε την καταστροφική του δραστηριότητα σε άλλα σημεία του σκάφους.

Σαράκι
yacht2
Σαράκι