Μυς ο Μυώδης (Mus Musculus)

Ποντίκι / Αρουραίος

Το ποντίκι είναι το πιο γνωστό και διαδεδομένο τρωκτικό στον κόσμο. Δραστηριοποιείται κυρίως την νύχτα όπου αναζητά την τροφή του και είναι παμφάγο. Ζει περίπου δυόμιση χρόνια και έχει εξαιρετικά υψηλό ρυθμό αναπαραγωγής. Το θηλυκό γεννά από 4 έως 8 φορές τον χρόνο από 7 έως 10 μικρά κάθε φορά. 

Το ποντίκι είναι εξαιρετικά καταστρεπτικό και μολυσματικό. Πολλές φορές έχουν σημειωθεί ολικές καταστροφές σε αποθήκες τροφίμων ενώ οι μολυσματικές ασθένειες που μεταφέρουν μπορεί να επιφέρουν και τον θάνατο. Οι ασθένειες που μεταφέρει είναι η λεπτοσπείρωση, η βουβωνική πανώλη, η σαλμονέλωση, ο πυρετός του Αρουραίου (RBF), κ.ά.

Έρευνα που έγινε στις Η.Π.Α. κατέδειξε πως το 30% των βραχυκυκλωμάτων σε σπίτια και επιχειρήσεις οφείλεται σε βραχυκύκλωμα καλωδίων τα οποία είχαν φαγωθεί από ποντίκια. Πολλά από αυτά τα βραχυκυκλώματα οδήγησαν σε τεράστιες δασικές πυρκαϊές που κατέστρεψαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασών.

Η Enex. διαθέτει πλήρη κατανόηση της συμπεριφοράς των τρωκτικών και ανταπεξέρχεται στα περιστατικά προσβολών με 100% επιτυχία και από την πρώτη επίσκεψη μας τα αποτελέσματα είναι ορατά. Ο αποτελεσματικός έλεγχος περιλαμβάνει επαρκή αριθμό δολωματικών σταθμών, τοποθέτηση δολωματικών σταθμών σε στρατηγικά σημεία, τακτικό περιοδικό έλεγχο δολωματικών σταθμών, τοποθέτηση εξειδικευμένων δολωμάτων ανάλογα με την χρήση του χώρου (σπίτι ή επιχείριση), μέγεθος της προσβολής. 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα ποντίκια και τους αρουραίους, επισκεφθείτε το Blog μας, πατώντας εδώ.