Εφαρμογές Απολυμάνσεων και Απεντομώσεων

Στην παρούσα ενότητα θα σας παρουσιάσουμε μερικές από τις δουλειές που η Enex. έχει αναλάβει και οι οποίες παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητα αυτή έγκειται στους παράγοντες 1ον) του τρόπου αντιμετώπισης και 2ον) στην περίπτωση προσβολής από έντομο, τρωκτικό ή ιό/βακτήριο. Θεωρούνται σχετικά σπάνιες περιπτώσεις προσβολής-μόλυνσης στον τομέα των Απεντομώσεων και των Απολυμάνσεων.

Σαράκι

Σαράκι σε κουκέτες κοτέρου

Δείτε φωτογραφίες από την αντιμετώπιση του καταστροφικού ξυλοφάγου εντόμου σε κουκέτες ενός πολυτελούς γιοτ.

Απολύμανση Covd-19

Απολύμανση για Covid-19 σε Πολυεθνική Επιχείρηση

Παρακολουθήστε το video για Απολύμανση Covid-19 σε μια Πολυεθνική Επιχείρηση.

Απολύμανση covid-19 σε μικρή επιχείρηση

Απολύμανση για Covid-19 σε Μικρή Επιχείρηση (SB)

Δείτε φωτογραφίες από την Απολύμανση Covid-19 σε ένα Beauty Salon.