Σε αυτό το βίντεο παρακολουθείτε Απολύμανση για Covid-19 με νεφελοψεκαστήρα (fogger). Διακρίνεται πολύ ελαφρά η δέσμη του νέφους του απολυμαντικού υγρού. Και αυτό γιατί ψεκάζουμε με την πολύ λεπτή δέσμη σταγόνας των 0,2μm, πάχος που ισούται με το πάχος μισής ανθρώπινης τρίχας. Αυτό γίνεται γιατί ψεκάζουμε επάνω ακριβώς σε μηχανογραφικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, εκτυπωτές κ.ά.) τα οποία είναι ευαίσθητα και εξυπακούεται πως θέλουμε να αποφύγουμε κάθε είδους μικροβραχυκυκλώματος που θα είναι καταστρεπτικός για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό. Ήταν προϋπόθεση η απαίτηση αυτή από την συγκεκριμένη επιχείρηση-εντολέα και η Enex. έχει στην κατοχή της τον εξοπλισμό αυτόν και φυσικά την απαιτούμενη εμπειρία για να αναλάβει έργο τέτοιας κλίμακας (Απολύμανση σε περίπου 5 χιλιάδες θέσεις εργασίας).